Sociální služby

 • Centrum poradenských služeb Poděbrady

  Poskytujeme širokou škálu odborných poradenských služeb. Nabízíme pro všechny občany Poděbrad a okolí, kteří se ocitli v nepříznivé či složité životní situaci, bezplatné sociální a právní poradentsví. Poskytujeme pomoc při řešení problémů spojených s financemi a dluhy, s bydlením, vztahy v rodině, hledáním zaměstnání atd. Pro zájemce zajišťujeme službu duchovních, která umožňuje nejen klienta vyyslechnout, ale také nabízí orinetaci v základní probematice náboženských hnutí a sekt. Pro rodiny s dětmi nabízíme bezplatné ambulantní psychologické poradenství a individuální či rodinnou terapii.

  Naše kontaktní údaje:

  Náměstí T.G.M. 1130/18, 290 01 Poděbrady, 4. patro

  Telefon: +420 325 626 352
  Pracovni doba: Po-Út 8:00-12:00, 13:00-17:00, St-Čt 8:00-12:00, 13:00-19:00, Pá 8:00-12:00, 13:00-16:00

 • Respondeo o. s. (dříve Občanská poradna, o.s.)

  Nabízíme bezplatné a nezávislé poradenství všem, kdo se ocitli v obtížné životní situaci. Poskytujeme tři sociální služby: odborné sociální poradenství - Občanská poradna, pomoc obětem domácího násilí – Intervenční centrum a pomoc obětem trestných činů - Centrum pro pomoc obětem. Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace nebo jim taková hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy. Je nezávislým místem bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci. Intervenční centrum nabízí pomoc lidem ohroženým násilným chováním ze strany svých blízkých nebo těch, kdo s nimi žijí ve společném obydlí. Posláním Centra pro pomoc obětem je podpora obětí trestné činnosti nebo osob trestnou činností ohrožených, a to prostřednictvím sociálně právní pomoci. V rámci preventivní činnosti pořádáme besedy a semináře pro laickou i odbornou veřejnost v oblasti dluhového poradenství a finanční gramotnosti, domácího násilí a dalších sociálně patologických jevů. Hlavními principy naší činnosti je bezplatné poskytování služeb, diskrétnost, dobrovolná spolupráce, respekt a individuální přístup.

  Naše kontaktní údaje:

  Nám. Přemyslovců 14/11 (budova České spořitelny, 2. patro), 288 02 Nymburk

  Telefon: +420 325 511 148 - pro všechny služby
  E-mail: poradna.nymburk@centrum.cz
  Web: www.opnymburk.cz, www.pomocobetem.cz
  Mobil: +420 731 588 632 - Občanská poradna a Centrum pro pomoc obětem
  Mobil: +420 775 561 845 - Intervenční centrum
  Občanská poradna : info@opnymburk.cz
  Centrum pro pomoc obětem: info@pomocobetem.cz
  Intervenční centrum: ic.nymburk@pomocobetem.cz

 • Romské sdružení občanského porozumění Nymburk

  Pomáháme sociálně znevýhodněné skupině obyvatel při překonávání problémů, které mohou nastat nebo již nastaly. Poskytujeme sociální poradenství, terénní sociální práci v sociálně vyloučených lokalitách Středočeského kraje. Podporujeme zaměstnanost osob, které jsou znevýhodněny na trhu práce. Také podporujeme volnočasové a vzdělávací aktivity pro sociálně znevýhodněné děti a mládež. Služby poskytujeme zdarma.

  Naše kontaktní údaje:

  J. Gagarina 1979, 288 02 Nymburk

  Mobil: +420 607 440 795
  E-mail: rsop.nymburk@seznam.cz
  Pracovni doba: Po - Čt 9:00 - 17:00
  Web: rsop-nymburk.webnode.cz

Návazné služby

 • Odbor sociální péče a živnostenský úřad Městského úřadu Poděbrady

  Naším úkolem je poskytovat občanům a rodinám s dětmi sociální poradenství a pomoc. Zajišťujeme sociálně právní ochranu dětí a vykonáváme prevenci v oblasti sociálně patologických jevů. Nabízíme poradenství a pomoc také seniorům, zdravotně postiženým, národnostním menšinám a osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.

  Naše kontaktní údaje:

  Oddělení sociální péče Náměstí T.G.M. 1130 (6. patro) 290 01 Poděbrady

  E-mail: socialni@mesto-podebrady.cz
  Vedoucí odboru sociální péče a živnostenský úřad: + 420 325 600 450
  Vedoucí oddělení sociální péče : + 420 325 600 460
  Sociálně právní ochrana dětí : + 420 325 600 460, 461, 462, 466, 467, 469
  Kurátor pro děti a mládež : + 420 325 600 462, 465
  Náhradní rodinná péče: + 420 325 600 467
  Sociální práce na obci, KPSS: + 420 325 600 456

 • Probační a mediační služba ČR - středisko Nymburk

  Zprostředkováváme účinné a společensky prospěšné řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizujeme a zajišťujeme efektivní a důstojný výkon alternativních trestů. Klademe důraz na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality. Naším cílem je integrace pachatele, participace poškozeného a ochrana společnosti. Poskytujeme poradenský servis obětem trestné činnosti, poškozeným, amnestovaným a propuštěným z výkonu trestu. Jaké kroky mají činit v rámci trestního řízení či v případě podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

  Naše kontaktní údaje:

  Pracoviště Nymburk - Boleslavská 139/12, 288 20 Nymburk

  Telefon: +420 325 511 866
  Mobil: +420 737 247 470
  Pracovni doba: Po 7:30 - 16:00, Út 7:30 - 16:00, St 7:30 - 17:00, Čt 7:30 - 16:00, Pá 7:30 - 15:00
  Ředitelství: Hybernská 18, 110 00 Praha 1

 • Úřad práce ČR
  Úřad práce plní úkoly v těchto oblastech:
  a) zaměstnanosti,
  b) ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele,
  c) státní sociální podpory,
  d) dávek pro osoby se zdravotním postižením,
  e) příspěvku na péči a inspekce poskytování sociálních služeb,
  f) pomoci v hmotné nouzi.
  Kontaktní pracoviště Poděbrady : poskytuje informace a poradenství ohledně nepojistných sociálních dávek
  Jedná se o:
  - Státní sociální podporu (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné, dávky pěstounské péče)
  - Dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc)
  - Dávky pro osoby se zdravotním postižením (mobilita, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se zdravotním postižením
  - Příspěvek na péči
  Kontaktní pracoviště Městec Králové zajišťuje následující služby a poradenství:
  - Zprostředkování zaměstnání
  - Poradenství v oblasti státní sociální podpory (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek,
  příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné, dávky pěstounské péče)
  - Poradenství v oblasti dávek hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení,
  mimořádná okamžitá pomoc)
  Kontaktní údaje pracoviště Poděbrady:
  Státní sociální podpora tel.: +420 950 140 221, 222
  Hmotná nouze tel.: +420 950 140 224
  Soc. služby, přísp. na péči tel.: +420 950 140 520, 447, 446, 222
  Dávky pro os. se zdrav. post. tel.: +420 950 140 520, 447, 446, 222
  Naše kontaktní údaje pracoviště Městec Králové:
  Zprostředkování zaměstnání tel.: +420 950 140 240, 241, 243
  Státní sociální podpora tel.: +420 950 140 244, 245
  Hmotná nouze tel.: +420 950 140 246